Русе като атрактивна бизнес дестинация и добрите практики при управлението на европроекти представиха кметът Пламен Стоилов и неговите заместници Страхил Карапчански и Даниела Шилкова на 11-я икономически форум във Виена. Стоилов е заявил, че привличането на стратегически инвеститори е ключът към създаване на нови работни места и това е приоритет на администрацията и лично на него като кмет. В презентацията си Карапчански е подчертал, че градът е утвърден като важен транспортен, комуникационен и търговски център в национален и международен план и е акцентирал върху пристанището на река Дунав, разработения Мастерплан, който свързва Русе и Гюргево и който предвижда над 2 млрд. евро инвестиции в трансграничната зона.