Журналистката Ася Пенчева е невинна по всички обвинения за клевета и обида, които бившата социална работничка в дом „Надежда“ отправи към нея. Това реши  Русенският окръжен съд в състав Даринка Алексиева, Силвия Павлова и Аглика Гавраилова, които потвърдиха оправдателната присъда на първа инстанция от края на март на районния съдия Пламен Ченджиев. Така след повече от две години мъчително ходене по инстанции репортерката окончателно изчисти името си, върху което бе направен опит да се хвърли кал, само защото си е свършила съвестно работата.
Ася Пенчева се превърна в подсъдима заради две публикации от юли и август 2011 година, публикувани в „Утро“. В тях тя разказа за сигнал за побой над дете от дом „Надежда“ при спазване на всички професионални, морални и етични правила на журналистическата професия и взе мнението на всички засегнати страни и отговорни институции. Тогава Ценка Благоева бе възпитателка в дома и разказа пред диктофон за побоя. Месеци след публикациите обаче Благоева подаде тъжба в съда, защото думите й били изопачени и поиска 2500 лева обезщетение за някакви претърпени негативи от написаното във вестника. Клеветнически според нея били твърденията, че съучастничка в побоя на Сашко от дом „Надежда“ е била жена от помощния персонал; че малките деца са тормозени и бити редовно и това се крие; че има сериозни злоупотреби с дарения от спонсори, че за спирането на кръвоизливи от главата на Сашко са използвани поне три кърпички и че социалната работничка е с шефски амбиции и е разпалила скандали в дома.
В публикацията на Пенчева от юли 2011 година не са изнасяни неверни обстоятелства, а действителни. Репортерката не е разгласила собствени твърдения, а оповестила констатациите на редица институции във връзка с извършените проверки в дом „Надежда“ след широкия обществен отзвук на материала, посочи съдът.
Нещо повече - магистратите на последна инстанция обърнаха внимание на основната дейност на един репортер - да описва мнения, становища и информация от институции и специалисти. В тази връзка Окръжният съд посочи, че осведомителната дейност, касаеща информация от обществен интерес, е свързана със законното право на обществото да бъде информирано по съществени за него въпроси. Нещо повече - човек, който преразказва чужди, а не свои твърдения, като заявява това обстоятелство, не следва да отговаря, че е извършил престъплението клевета, тъй като той единствено пресъздава нечии чужди думи, позовава се на източника, от който е узнал обстоятелствата, тоест на лицето, което ги е разгласило. В този случай, пресъздаващото лице е „средство“, чрез което съобщените му от друг обстоятелства стават достояние на тези, до чието знание впоследствие се свеждат. Разгласяващият следва да отговаря само, когато се установи, че той, а не лицето, на което ги приписва, е техният автор.
Окръжните съдии бяха категорични и за изкуствено създадения казус около диктофонния запис на разговора на Пенчева с Благоева, в който социалната работничка разказва за случващото се в дома. В началото на процеса той не бе допускан за слушане в съда, защото не бил направен по реда за събиране на СРС /специални разузнавателни средства/!
Съдът посочи, че записът не е бил направен за целите на съдебно производство, а единствено за обезпечаване на професионалната сигурност на Пенчева предвид работата й на журналист. Магистратите сметнаха за напълно логично твърдението на репортерката, че се касае за обичайна практика на запис на интервю преди изготвяне на репортаж, както и че този запис цели точността на бъдещата публикация.
Дори да се приеме, че процесният звукозапис е бил изготвен без знанието на Благоева, то това не се отразява на неговата годност. Нещо повече - социалната работничка е знаела, че Пенчева е журналист и че разговорът ще бъде отразен в „Утро“ независимо има или няма запис. Благоева доброволно е изразила съгласие за оповестяване на твърденията й и е приела изложението й да стане публично достояние, категоричен бе Окръжният съд.
Второинстанционните магистрати отхвърлиха искането на Благоева и адвоката й за трето поред връщане на делото на Русенския районен съд, тъй като Окръжният съд нямаше право на това за пореден път и трябваше да се произнесе с решение.

Ася Пенчева: След 34 месеца съдебна битка стана ясно, че има справедливост

След 34 месеца съдебна битка, пет състава на Районен съд и три в Окръжен съд стана ясно, че в правото има справедливост.
Благодаря на колегите от печатните и електронни медии, които бяха убедени в достоверността на изнесената в „Утро“ информация и показаха какво ознaчава професионална подкрепа в името на читателите! Това заяви Ася Пенчева след вестта, че абсурдните обвинения на Благоева са отхвърлени и журналистката логично е оправдана.