Обществено обсъждане на План за действие за вълка в България ще се проведе днес от 15.30 ч в Екомузея. Обсъждането се провежда в цялата страна, неговата цел е да се ангажират различни специалисти и природозащитници с опазването на този вид, от който според различни оценки у нас има между 2000 и 2500 екземпляра. Една от лансираните идеи е да се забрани отстрелът на хищниците по време на размножителния период.
Успоредно с оцеляването на вълците дискусията включва и тами, насочени към разрешаване и превенция на конфликтите между хищниците и хората.