Трима представители на Русенския университет участваха в заключителната работна среща по финансирания от Европейската комисия проект InTraRegio  - Създаване на интермодална транспортна мрежа чрез основани на знание регионални изследователски клъстъри, която се проведе от 19 до 21 ноември във Фуертевентура (Испания). Преподавателите от Бизнес факултета и от Транспортния факултет проф. д-р Диана Антонова, доц. д-р Митко Маринов и гл. ас. д-р Свилен Кунев представиха извършените дейности и постигнатите резултати на българския екип при управлението и трансфера на знание в областта на интермодалния транспорт, както и първите стъпки на създадения в Русе през април тази година Интермодален и логистичен клъстър между университета, ИАППД, БРП и БДЖ.
Програмата на събитието бе съчетана с международния форум SALT 2014 - Атлантическо изложение за логистика и транспорт и това позволи на русенския екип да представи пред широката аудитория един от най-прагматичните инструменти за взаимодействие между академичните среди от различни европейски региони - споразуменията по Европейската образователна програма Еразъм Плюс, които партньорите по InTraRegio подписват помежду си. Русенският университет и по-специално Факултет „Бизнес и мениджмънт“ вече предоставя възможности на своите студенти и преподаватели за международна мобилност в Технически университет Истанбул (Турция) и Университет на Калабрия (Италия), като в процес на подписване са и договори с Koc Университет (Турция) и университета в Лас Палмас Гран Щанария (Испания).