Открит урок на тема „Аз съм предприемач“ заинтригува вчера седмокласниците от Математическа гимназия „Баба Тонка“. Целта беше младежите да придобият предприемачески знания и практически умения, които да използват в ежедневието. Учениците обсъждаха икономически понятия, изготвиха модерационна карта и изведоха четирите основни качества на предприемача. В урока бе включена електронна викторина и задачата да се изработи презентация на познат предприемач.
Откритият урок имаше и състезателен елемент. Най-висок резултат постигнаха учениците от отбора на Йоанна Стефанова, Марио Николов, Ивелин Бохосян, Хараламби Янков, Георги Саджеклиев, Аника Христова и Едуард Саркисян.