Полски мишки и голи охлюви са причинили огромни поражения върху реколтата тази година, оплакаха се земеделци. По оценка на Иван Караиванов - председател на фермерския съюз „Дунавско зърно“, загубите при пшеницата са между 10 и 15%. В някои ниви с рапица пораженията са още по-големи.
Многото валежи и обилна трева обикновено водят до каламитет на полевката, известна и като ровка или късоопашата мишка. Гризачите се размножават стремително и се превръщат в истинска напаст. Заради наплодилата се напаст тази есен фермерите на 2-3 пъти са залагали примамки, но ефектът от тях се оказва твърде скромен. Една от причините е, че много ефикасни препарати са вече забранени за употреба с цел защита на птиците и екосистемата.
Дъждовното и сравнително хладно лято e довело и до опасна численост на голите охлюви. Те са нанесли поражения най-вече върху рапицата и в засегнатите ниви загубите са огромни.
Екстремният климат бе истинско предизвикателство за фермерите тази година, но поне една от грижите им отпада - в почвата има предостатъчно влага, достатъчно даже да гарантира нормалното развитие на пролетниците догодина. Прибирането на реколтата обаче ужасно закъсня, на места слънчоглед и царевица се жънаха едновременно. А дори и сега, в последната десетдневка на ноември, по полетата може да се види неприбрана царевица. Според Иван Караиванов някои фермери просто не са имали избор по финансови съображения, тъй като цените на зърното продължават да са на дъното и приходите от продажбата му остават ниски.
Все пак, въпреки всички проблеми, есенната сеитба е проведена, макар и далеч след оптималните агротехнически срокове. Засети са 489 хил. декара с пшеница, 78 хил. декара с ечемик и 84 хил. дка рапица.