Електроразпределителното дружество „Енерго-Про“ възрази остро срещу проекта на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране за нови цени на електроенергията от 1 януари. От компанията изразиха мнение, че „за да се облекчат част от натрупаните проблеми в енергетиката като например задлъжнялостта на НЕК, се налага непремерена финансова тежест върху мрежовите компании и крайните снабдители, които имат пряк контакт с потребителите и се грижат за тяхното обслужване. Ако бъдат приети, заложените необходими годишни приходи ще бъдат крайно недостатъчни, за да могат както мрежовият оператор „Енерго-Про Мрежи,“ така и крайният снабдител „Енерго-Про Продажби“ да изпълняват своята дейност“, твърдят от компанията.
Ако цената на електроенергията бъде намалена по схемата, която предлага ДКЕВР, сметките на битовите потребители ще паднат с до 2 на сто. Регулаторът предлага цената на тока, потребяван през нощта, да бъде намалена от 1 януари с 10%, на дневната тарифа - с 1 на сто, а за бизнеса - средно с 1.5%. Според ДКЕВР резервът за поевтиняването е в намаляването на нормативно признатите технологични разходи на електроразпределителните и топлофикационните дружества.
Окончателното решение на ДКЕВР за цената на тока от 1 януари 2014 г. се очаква днес.
Според проекта размерът на признатите технологични загуби на „Енерго-Про“ се намалява до 9%. Постигнатият от компанията размер за последната календарна година е 14.14%. Предложената от държавния регулатор стойност ще доведе до непризнати необходими годишни приходи в размер на 32,5 млн. лв. на годишна база, като този разход надхвърля цялата призната от ДКЕВР стойност на възвръщаемостта в размер на 28,1 млн.лв. Това на практика означава, че само поради размера на непризнатите реални и доказани с фактури технологични разходи ДКЕВР определя с предлаганите цени дружеството да работи на загуба. В страни като Литва, Македония и Косово стойностите надвишават 18% и стигат и до 20%. България се намира на едно ниво заедно със страни катоа Румъния (12%), Турция (14%) и Албания (13.8%), казват от „Енерго-Про“.
Третото поредно поевтиняване на електроенергията за последните 10 месеца, което се планира от 1 януари, би задълбочило и без това сложното финансово състояние на дружеството. Аргументирането на намаляването на цените с наличието на „резерви“ в електроразпределителните дружества не отразява реалните факти и създава погрешни обществени представи, твърдят от „Енерго-Про“.
Днес ЕРП-тата получават почти пет пъти по-малък дял от финансирането на енергийния сектор през сметките, които плащат клиентите отколкото преди приватизацията им. За сравнение - през 2005 г. държавното електроразпределително предприятие в Североизточна България е получавало близо 33% от сметката за електроенергия на своите клиенти. През 2013 година този дял е намалял почти пет пъти до 7,6%, изчисляват от „Енерго-Про“.
Въвеждането на промяната на цените за един ден влече след себе си технологична невъзможност решението да бъде приложено без да бъдат нарушени важни разпоредби на Общите условия по отношение на група клиенти с по-голяма консумация, които задължително трябва бъдат отчетени преди датата на влизане в сила на промяната на цената, ако тя се понижава. Така при приемане на решение от ДКЕВР за по-ниски цени на на тока на 30 декември, само за един ден - на празничния 31 декември, компанията трябва да отчете близо 66 000 електромера, разпръснати на територия от 40 000 кв.км. С това не би се справил и Дядо Коледа, казват от „Енерго-Про“.