Договорът за покупко-продажба на подземните гаражи на Спортната зала ще бъде подписан днес между Общината и „Проект Русе“. Така ще стане възможно инвеститорът да получи 2 милиона държавни средства, които наскоро кабинетът отпусна на местната власт, и още през януари да размрази строежа на спортното съоръжение.
Както е известно, общата сума, необходима Общината да купи всички подземни гаражи, е 9 млн. лева. Правителството обаче успя да отдели от бюджета тази година само 2 милиона, но обеща през 2014-а да отпусне и останалите пари.
По тази причина сега Общината ще купи само 22,22% идеални част от подземното съоръжение, а когато дойдат останалите 7 млн. лева, сделката ще бъде окончателно финализирана и това е отбелязано в договора. Освен това има изрична клауза, според която парите от покупката на гаражите могат да се харчат единствено за довършване на Спортната зала. По този начин ще се гарантира общинският интерес, който е един - през 2015 година Русе да има завършена и модерна зала, в която да се провеждат състезания от европейски мащаб.
Веднага след подписването на договора от кмета Пламен Стоилов и изп.директор на „Проект Русе“ Георги Пейчев той ще бъде регистриран в Службата по вписванията.