Десетокласникът от Математическата гимназия Любен Борисов направи плакат, посветен на 100-годишнината на народната учителка Руска Драгнева. Столетието от рождението на народната будителка се навърши на 14 ноември. Авторът на плаката припомня, че Руска Драгнева е създател и ръководител на първата в страната специализирана школа по физика.
Завършила средното си образование в Девическата гимназия „Баба Тонка“ през 1933 г., Драгнева след това се дипломира в Софийския университет. Преподава в Пловдивската мъжка гимназия, в Бургаската девическа гимназия, а през 1943 г. се завръща в родния си град. Тук започва да обучава учениците в Мъжката гимназия, а от 1947 до 1950 г. е главен асистент по физика в тогавашното Висше техническо училище.
През 1959 г. Руска Драгнева се завръща в гимназията, която самата тя е завършила - „Баба Тонка“, и остава тук до пенсионирането си през 1970 г. Четвърт век след като излиза в пенсия, тя продължава да ръководи школа по физика. 35 нейни възпитаници се класират в първите десетки на подборните кръгове на олимпиадата по физика. 17 от тях участват и в международните олимпиади в Лондон, Москва, Хелзинки и другаде, а в Балкански олимпиади участват трима нейни ученици, двама от които завоюват първа награда, припомня плакатът на десетокласника.