През септември 2014 г. реализираните приходи от нощувки в местата за настаняване в Русенска област са 528 хил. лв., или с 4.5% над нивото от предходния месец, показват данните на националната статистика. Повишението идва най-вече от по-големите постъпления за местата за настаняване с 1 и 2 звезди, докато в хотелите с 3 и повече звезди приходите се покачват по-незначително.
В сравнение със същия месец на 2013 г. броят на потърсилите подслон в Русенско намалява с около 1000 души. По тази причина общият размер на приходите за този септември е с близо 13% под миналогодишния.
Най-голяма част от приходите от нощувки прибират хотелите с 4 и 5 звезди, каквито в Русенска област има 3. През септември те са получили 203 хил. лева, от които 110 хил. лева от чуждестранни граждани, които по традиция предпочитат по-реномираните хотели.
Приходите от нощувки в местата за настаняване с 3 звезди, които в областта са 28, възлизат на 133 хил. лв. Реализираните приходи от нощувки на чужденци в този сегмент са за 51 хил. лева.
През септември 2014 г. на територията на областта са функционирали 41 места за настаняване с общ капацитет 1560 легла.
Общият брой на реализираните нощувки във всички места за настаняване, регистрирани през септември, е 12 366, като от тях 4045 са от чужденци. В сравнение със септември миналата година се наблюдава намаление на реализираните нощувки от български граждани, докато броят на отсядащите в Русе чужденци остава почти непроменен.
Пренощувалите във всички места за настаняване в областта през септември 2014 г. са 7456 и се увеличават спрямо предходния месец с близо 400.