БНБ отчита концентрация на депозитите в българската банкова система. През септември броят им намалява с 3.1% на годишна база, но общият им размер се увеличава с 8%, до 55.4 млрд. лв. И докато при влоговете на бизнеса е налице увеличение както на броя, така и на обема, съответно с 6.1% и с 6.7%, до 16.2 млрд. лв., то при спестяванията на домакинствата се наблюдава концентриране на финансовия ресурс.
Броят на депозитите на населението се свива с 3.5%, докато общият им размер нараства с 8.6% на годишна база, до 39.2 млрд. лв. Вероятно в тези данни можем да видим отражението на кризата в КТБ и свързаните с нея цесии на вземания, но също така те отразяват влошаването на условията за спестяване за голяма част от българското население вследствие понижението на лихвените нива и рязкото засилване на политическата и икономическата несигурност в страната.
Процесът на концентрация на депозитите е свързан най-вече с изменения при най-малките и при най-големите влогове. Броят на депозитите с размер под 1000 лв. намалява през септември с 6.2% на годишна база, докато обемът им нараства с 0.3%. В същото време броят на влоговете на стойност над 1 млн. лв. се свива с 1.6%, докато общата им сума е само с 0.4% по-малка.