Управителният съвет на „Параходство БРП“ АД търси изпълнителен директор на фирмата с обява в специализирана трудова борса в интернет. Документите се приемат до 1 декември, след което с одобрените ще се проведе интервю.
В момента изпълнителните директори на БРП са двама - Драгомир Кочанов и Тихомир Митев от Варна, който е и един от акционерите в параходството.
Кочанов, който се е доказал като един от най-квалифицираните и можещи мениджъри в речното корабоплаване, вчера отказа коментар. Той стана изпълнителен директор на БРП през 2002 година. Четири години по-късно голяма част от акциите на параходството бяха купени от „Химимпорт“ АД, което на практика стана негов собственик.