Enterprise Europe Network към Бизнесцентъра за подпомагане на малки и средни предприятия - Русе кани фирмите от сектор текстил и облекло да участват в третото брокерско събитие EU FashionMatch 3.0, което ще се проведе в рамките на международното модно изложение Modefabriek на 25-26 януари догодина по време на Mercedes-Benz седмица на модата в Амстердам, Нидерландия.
Двустранните срещи по време на EU FashionMatch 3.0 ще позволят на участниците да се срещнат с най-подходящите за тях партньори в предварително уговорени срещи. За първи път участниците могат да занесат и 3 изделия от своя колекция за демонстрация.
Участието е безплатно. Всички участници имат право и на безплатен вход за модното изложение Modefabriek. Всички MСП фирми могат да кандидатстват към ИАНМСП за покриване на разходите за транспорт и престой по време на специално организираната търговска мисия. ИАНМСП ще поеме разходите за по един участник от 15 фирми. Условията и документите, които трябва да бъдат подадени, са публикувани на www.sme.government.bg. Крайният срок за подаване на документи е 12 ноември.