„Спомени за вода. Dm“ е начало на трилогия, съобщи в Русе авторът на сборника с разкази Иван Станков, за когото това е белетристичен дебют. С него беше и издателят на книгата - собственикът на издателство „Фабер“ Нейко Генчев.
След множество книги и статии с критика за някои от най-ярките български писатели израсналият в Русе професор по литература във Великотърновския университет сам навлезе в писателската нива, която му е близка и му се отплаща с богати плодове.
При представянето на „Спомени за вода. Dm“ Иван Станков разшифрова двете букви „Dm“, които карат част от читателите да правят различни предположения. Това всъщност е означението на акорда до минор.
Замислил съм още две книги, в чиито заглавия ще присъства ре минор и сол мажор 7. Първата книга е за смъртта на едно село, втората ще бъде за смъртта на един град, а третата - за гибелта на една държава. А трите акорда са в основата на блуса - тъжната и романтична музика, от която избуяват повечето съвременни стилове, каза Иван Станков пред аудиторията в новия Екомузей.