Печалбата на банковата система за първите девет месеца на годината възлиза на 613,38 млн. лв. Това е финансовият резултат на индустрията без да се отчитат показателите на поставените под специален надзор Корпоративна търговска банка АД и Търговска банка „Виктория“.
Печалбата на банковия сектор през първите девет месеца на 2014 г. е със 176,846 млн. лв. повече спрямо същия период на миналата година. Това е ръст от 40,51% от спечелените от банките 436,534 млн. лв. преди година. 12 от общо 29-те кредитни институции, които имат операции в България, реализират печалба над 10 млн. лв.
Отново без да се отчита представянето на КТБ и ТБ „Виктория“, останалите 27 банки увеличават печалбата си с близо 57,4 млн. лв., или с 10% на месечна база. За сравнение - от януари до август банките прибавиха 556 млн. лв. в касите си.