В административните съдилища в Португалия делата само на първа инстанция се гледат в продължение на 1-2 години, докато при нас най-често приключват в срок от 3 до 6 месеца, заяви председателят на Русенския административен съд /РАС/ Елга Цонева. Тя сподели пред журналисти впечатленията си от участието си в обменната програма за съдебно обучение, финансирана от Европейската комисия. По същата линия в Русе гостуваха 7 съдии от 5 европейски държави. Те също са били изненадани от бързината, с която протичат съдебните производства в Русе.
По време на едноседмичното си посещение в Лисабон Цонева е видяла и резултатите от съдебната реформа. „И там има много папки, но се чувства режимът на икономии, персоналът в съда е намален и изпълнява много функции“, сподели председателката на РАС. Впечатление й направило и 3-годишното обучение на кандидат-магистратите след 5-годишното следване в университет, което е задължително за влизане в съдебната система, както и преминаването на съдии и прокурори през психологически тест. В Португалия е голяма рядкост граждани сами да подават жалби и да се защитават в съда и, въпреки високите такси и разноски, винаги наемат адвокат.
Заместник-председателят на РАС Росица Басарболиева пък направи анализ на делата по Закона за достъп до обществена информация, които съдът е гледал през годините. Тя отчете, че институциите са станали по-отговорни и дисциплинирани, като от бездействието им преди време при получаване на молба за информация вече почти нямало следа. Най-голям интерес и питанки хората отправяли към русенската общинска администрация и Общинския съвет.
Представен бе и проектът на Върховния административен съд за 2.5 милиона лева, по който през февруари се очаква да стартира единна деловодна система и всички 28 административни съдилища в градовете да могат директно по електронен път да обменят данни. С внедряването му се очакват реални ползи, най-вече спестяване на време особено при обжалване на решения, обясни системният администратор на РАС Ивайло Иванов.