Днес, 30 октомври 2014 г., Комисията за етика и феърплей към Българския футболен съюз се събра на заседание.

Поводът за свикването на Комисията са нарушения на етиката в провежданите футболни срещи от "А" група. Комисията изразява становище, че в следствие на непремерените действия в публичното пространство на служебни лица от футболните клубове се стига до ескалиране на напрежението по стадионите. Нарушаването на етиката пречи на нормалното протичане на футболните срещи. Комисията счита, че поддържането на активен и конструктивен диалог с административните и спортно-техническите ръководства на клубовете е от съществено значение за развитието на българския футбол. Длъжностните лица от професионалните клубове носят социална отговорност и трябва да служат за пример, защото футболната общественост гледа с доверие и уважение на тях. Единствено чрез диалог и конструктивен подход по проблемите от футболно естество можем днес да бъдем полезни на привържениците и на обществото като цяло. По този повод Комисията ще продължава да провежда срещи с длъжностни лица от професионалните клубове. На днешното заседание беше изслушано административното и спортно – техническото ръководство на ПФК ЦСКА. В разговорите двете страни постигнаха разбирателство за съвместна работа по подобряване етиката и феърплея по време на провеждането на футболните мачове. В тази връзка диалогът с фенклубовете и техните ръководства ще продължи и ще се засили. Комисията и представителите на ЦСКА са съгласни, че трябва да има промяна в законодателството, касаещо футболното хулиганство, както и използването на пиротехнически средства и лазери. В БФС има изградени механизми, в това число закрепени в Устава, които дават възможност по един цивилизован и законен ред да се решават всички възникнали въпроси. Българският футболен съюз остава на разположение на клубовете за всякаква подкрепа, която би била необходима, но в същото време заявява още веднъж, че ще бъде безкомпромисен към виновните лица, които са нарушили етиката.