С мултимедийно преживяване и много музика „Каолин“ АД  ще отбележи 90 години от създаването си днес в най-модерната зала за събития в столицата. На празника ще присъстват представители на минната индустрия и бизнеса, политици, посланици, общественици, журналисти. На събитието за пръв път ще бъде представен публично новият собственик на компанията - германската „Кварцверке“, която придоби българската компания през 2013 г. Робърт Линдеман-Берк - управляващ съдружник в „Кварцверке“ ООД и председател на Надзорния съвет на „Каолин“ АД, ще приветства гостите заедно с останалите мениджъри от компанията.
Интересен е фактът, че 2014 г. е юбилейна както за „Каолин“, така и за „Кварцверке“. Съвпадението на двете годишнини - 90 години „Каолин“ и 130 години „Кварцверке“, е случайно, но комбинацията е впечатляваща, смятат новите собственици. И отбелязват, че потенциалът им ще бъде развиван заедно, взаимно ще споделят своя ноу-хау и ще се учат един от друг. Това е голям шанс за „Каолин“ и за България, убедени са от „Кварцверке“.
В момента „Каолин“ АД развива производства в четири държави - България, Сърбия, Украйна и Албания. Фирмата е ключов доставчик на материали с приложение в керамичната и стъкларската индустрия, в строителството, леярската промишленост, очистването на серни газове и филтрацията на питейни води. Продуктовото портфолио на компанията се разгръща в над 200 разновидности на основните продукти от кварцов пясък, каолин, шамот, доломит, фелдшпат, варовик и глина. Компанията експлоатира над 40 находища и 18 производствени фабрики в България и в чужбина.
За по-малко от 5 години „Каолин“ стъпи в 5 държави - развива компании в Сърбия, Украйна, Албания и учредява дъщерни дружества в Турция и Румъния. Има търговски представителства в близо 20 страни по света, а пазарите на дружеството се простират в над 30 държави от Полша и Русия, през Балканския полуостров и Северна Африка до Шри Ланка. Компанията осигурява средногодишно 1000 работни места и още толкова под формата на индиректна заетост.
От 2013 г. „Каолин“ е част от групата на немската компания „Кварцверке“, чийто бизнес е добив и обогатяване на минерални суровини. Създадена преди точно 130 г. като семейна фирма със седалище гр. Фрехен, Германия, днес „Кварцверке“ притежава 23 предприятия в Европа с 3500 служители. С придобиването на „Каолин“ АД групата разширява дейността си в България, Сърбия и Украйна и става един от водещите производители на минерални суровини в Европа.


История на „Каолин“ АД

1924 г. Създадено е акционерно дружество „Каолин“ за разработката на находищата на
каолин и кварцови пясъци около сегашния гр. Каолиново.
1936 г. Акционерната компания „Дунав“ започва разработването на находищата на каолин
и кварцови пясъци във Вятово и Сеново.
1947 г. Извършена е национализация на каолинодобива в България. Създават се две
държавни минни предприятия със седалища Сеново, Русенска област, и Каолиново,
Варненска област.
1957 г. Откриване на обогатителна фабрика №3 във Ветово.
1962 г. Откриване на рудник „Толбухин“ във Ветово.
1964 г. Обединение на ДПМ „Димитър Благоев - Сеново, и ДПМ „Стахонов“ - Каолиново.
1965 г. Откриване на обогатителна фабрика №2 в Сеново.
1965 г. Откриване на кариера „Дъбравино“ в село Юнак, Варненски окръг.
1966 г. Пускане в експлоатация обогатителна фабрика №4 в Каолиново.
1970 г. Откриване на рудник „Златен дол“ в Сеново.
1972 г. Пускане в експлоатация на обогатителна фабрика №5 във Ветово.
1972 г. Преименуване от ДМП „Димитър Благоев“ в МОК „Димитър Благоев“.
1978 г. Откриване на фабрика за млени микропродукти в село Игнатиево.
1989 г. Образува се фирма с държавно имущество с наименование „Каолин“.
1992 г. Държавна фирма „Каолин“ е преобразувана в ЕАД със седалище гр. Сеново.
Януари 2000 г. Агенцията за приватизация продава 75% от капитала на „Каолин“АД на
„РМД Каолин-98“ АД.
Май 2000 г. Дружеството емитира първи облигационен заем за финансиране на проект за
газифициране на фабриките в Сеново и Вятово.
Август 2000 г. Държавната фирма „Каолин“ АД е приватизирана и става частно акционерно
дружество.
Януари 2001 г. „Каолин“ АД придобива мажоритарен дял - 75% в „Магма - 97“ АД, Тополовград.
2001 г. „Каолин“ АД внедрява ISO 9001:2000.
2003 г. Придобива 85.53% от акциите на „Устрем 2001“ АД, три години по-късно и
остатъчния пакет до 100% от акциите.
2003 г. Придобива активите и дейността на Сърбокварц - най-големия производител на
кварцови пясъци в бивша Югославия, както и контрол върху „Копови“, гр.Уб -
втория по големина производител на кварцови пясъци в Сърбия.
2006 г. Придобива 91.67% от капитала на „Огнеупорни Глини“ АД.
2004 - 2006 г. Създава „Каолин Ендустриел Минералер“ (Турция), „Каолин Минерал“ (Румъния),
„Проминерал“ (Украйна) и „Каолин Азов (Украйна)“.
2009 г. Получава сертификати за внедрени ISO 14001:2004 и OHSAS 18001:2007.
2010 г. Открива фабрика за обогатяване на кварцови пясъци в Украйна и става
най-големият български инвеститор в Украйна.
2013 г. „Каолин“ АД се присъединява към групата „Кварцверке“.