Днес в Народното събрание ще бъдат избрани две временни комисии – едната по правни въпроси и едната по бюджет и финанси. Има готовност, след като бъде избрана временната бюджетна комисия, да се изслуша БНБ и да започне фактическият разговор за КТБ.

Това каза Йордан Цонев от ДПС пред БНР. Ако се движим по сегашната законова процедура, след като квесторите осчетоводят данните на одиторите и ги вкарат в счетоводството на самата банка, те ще представят счетоводния баланс на БНБ, а Централната банка ще има 5-дневен срок за отнемане на лиценза на банката. И до 20 дни ще започне изплащането на гарантираните влогове, коментира процедурата Цонев.

Който и финансист да запитате, в момента, в който гражданите си изтеглят влоговете – няма банка, обяви той.

Цонев отново подчерта позицията на ДПС, че има т.нар. "пазарно решение", което по думите му е добро решение. То е възможно, ако има инвеститор, който желае да капитализира КТБ, каза Цонев и уточни, че в момента БНБ преговаряла с консорциум. Така или иначе публичен ресурс ще бъде употребен, най-малкото за изплащане на гарантираните влогове. По тази причина е нашият закон за осветляване на всичко, което става в КТБ, каза още Цонев.