Първо редовно пленарно заседание на 43-тото Народно събрание ще се проведе на 29 октомври (сряда) от 09:00 часа, предаде БГНЕС.

Проект за решение за създаване на временна комисия по правни въпроси и проект за решение за създаване на временна комисия по бюджет и финанси са първите две точки от проектопрограмата за работа на Народното събрание в първата пленарна седмица на новия парламент. Окончателният вариант на седмичната програма ще бъде гласуван в началото на заседанието, а преди това тя ще бъде разгледана и на председателски съвет с ръководството на парламента и председателите на отделните парламентарни групи.

По традиция временната комисия по правни въпроси се занимава с изготвяне на Правилник за работа на Народното събрание. Създаването на временна комисия по бюджет и финанси пък е необходимо заради ситуацията около Корпоративна търговска банка, докладът на БНБ, както и внесената от служебното правителството актуализация на бюджета за 2014 година.

Трета точка от проектопрограмата за работата на парламента е изслушване на заместник министър-председателя по икономическата политика, министър на регионалното развитие и министър на инвестиционното проектиране относно готовността на Министерство на регионалното развитие и на Агенция "Пътна инфраструктура" за предстоящия зимен сезон и предприетите действия за осигуряване на координация и готовност за поддържането и почистването на пътищата от републиканската пътна мрежа, с оглед осигуряване на безопасност на движението и не допускате на затруднения за гражданите на Република България, както и изясняване на причините, довели до липса на финансов ресурс за подготовка на републиканските пътища за зимния сезон. Вносител на това предложение е Лиляна Павлова от ГЕРБ.

Като четвърта точка ръководството на Народното събрание предлага Изслушване на министъра на здравеопазването относно проблеми с изпълнението на задължителния имунизационен календар по Наредба № 15 на Министерство на здравеопазването. Вносител на това предложение за точка от дневния ред е Десислава Атанасова от ГЕРБ.

Пета точка от предложението за седмична програма е изслушване на заместник министър-председателя и министър на правосъдието и на министъра на вътрешните работи относно предприетите мерки от страна на Министерския съвет по проблемите със засилващия се миграционен натиск към България, а вносител на това предложение е Цветан Цветанов от ГЕРБ.

Доклад на Временната комисия по бюджет и финанси по Доклад на Българската народна банка относно събитията и предприетите действия, свързани с "Корпоративна търговска банка" АД и ТБ "Виктория" ЕАД е шеста точка от проектопрограмата, като от ръководството на парламента предлагат тази точка да бъде първа на заседанието в петък, 31 октомври. Последна седма точка от проектопрограмата е парламентарен контрол.