- Г-н Бакалов, какво е вашето мнение като председател на Съюза на архитектите в България за русенския форум?
- Развитието на архитектурата в последните 20 години е израз на развитието на обществото, тя е отражение на самото общество. И в този аспект отношението към архитектурното наследство е един много важен щрих. Този форум е израз на нашата отговорност към проблемите, а заедно с това е и израз на новата политика на нашия съюз, в която основно място заемат регионалните ни дружества. Оценявам високо организацията и подготовката, с която блестящо са се справили нашите колеги от Русе.
- Един от основните въпроси на русенския форум е свързан с Националния институт за недвижимото културно наследство. Какъв е вашият коментар за многобройните забавяния, предизвикани от стила на работа в НИНКН?
- В НИНКН трябва да се въведе ясна система от критерии и показатели, точни стандарти за оценка на качеството. Браншовите организации също трябва да бъдат включени при оценката на един или друг паметник. Така няма да се допуска никакво изнудване на бизнеса. Защото в момента НИНКН е организация, която често изнудва гражданите и бизнеса, бизнесът направо е пропищял от нея. Не може да се задържа повече от един месец документация по проект. Щом като я бавиш повече от месец, значи си съгласен!
- Много от вашите колеги говорят за необходимостта от актуализация на регистъра на паметниците на архитектурата и културата.
- Това е наложително. В момента има паметници, които фигурират в списъка, но реално не съществуват. В новия списък трябва да се впише и новото - това, което утре също ще стане наследство. Трябва да намери място и балансът между автентичност, осъвремененото и новаторското. Много въпроси има, които чакат своето решение. Съюзът на архитектите в България ще организира специална дискусия по тази тема, в която ще поканим също представители на бизнеса, на неправителствените организации /но тези, които наброяват повече от 7 души!/, граждани.
- Какво друго предвиждате в работния график на съюза?
- Готови сме да направим презентация на различни български градове пред нашия Клуб на посланиците. Ще започнем с Русе - повод за това ще бъде книгата „Русе. Илюстрован ретро гид“ със стари пощенски картички, снимки, автографи и документи от различни колекционери в града.