Близо 3000 лева е наградният фонд на седмия ученически национален конкурс „Проектът на нашия клас - за живот без тютюн“, организиран от Министерството на здравеопазването. Целта на състезанието е да насърчи младите хора, които проявявяват интерес към проблемите, свързани с тютюневия дим, да развият и осъществят идеите си в тази посока. Участниците са разделени на три възрастови групи (1-4 клас, 5-8 клас, 9-12 клас), а форматът на надпреварата е в две фази: първата започна на 1 октомври и ще продължи до 15 ноември, а втората ще е от 20 ноември 2014 година до 30 април 2015 година. Първият от двата етапа включва разработване на спортни, художествени, научни или социални проекти, свързани с темата, а вторият - реализацията им и отчитане на постигнатото.
Партньори в организацията на надпреварата са Министерството на образованието и науката, Министерството на културата, Министерството на младежта и спорта и Представителството на Европейската комисия в България. Официалното награждаване на победителите ще е на 31 май 2015 година. За повече информация: http://minedu.government.bg