Над 2800 жители на Русенска област не работят в същото населено място, където живея, и пътуват всеки ден. Това показва проучване на Института за пазарна икономика.
Общо 2854 души са всекидневните трудови мигранти, като 1039 от тях дори отиват на работно място, което е в друга област.
В национален мащаб общият брой на трудовите емигранти е 400,3 хиляди души или около 14% от работещите в страната. От тях 104,3 хиляди души напускат не само пределите на населеното място, в  което живеят, но и тези на областта си.
Всекидневните трудови мигранти обикновено изкарват парите си на едно място, но ги харчат на друго, като по този начин спомагат за развитието на собствения си град или село и за намаляването (или поне по-бавното задълбочаване) на различията между регионите. Увеличаването на дела на всекидневните трудови мигранти в работната сила се интерпретира като показател за повишаваща се трудова мобилност на населението, а в дългосрочен план - и на цялостната конкуренция за кадри на пазара на труда.
Любопитно е и разпределението на пътуващите работещи в зависимост от това дали работното им място се намира в град или в село. Донякъде противно на интуитивните възприятия за развитието на пазара на труда, значителна част от пътуващите работещи продължават да намират заетост в селата през целия период между 1975 и 2001 година, като по-значимо увеличаване на дела на заетите в градовете се забелязва едва през 2011 година. Според последните данни, 10,48 от трудовите мигранти отиват да работят на село.