Бурен дебат предизвика мястото на поставяне на бъдещия паметник на Васил Левски по време на сесията вчера. В крайна сметка те гласуваха монументът да е в Парка на възрожденците, а след провеждането на публичен конкурс за проект на стойност до 10 000 лв., да се обсъди точното място.
Представителят на гражданската инициатива Емил Цветков, управител на фирма „Ес Транс“ заяви, че това място не отговаря на величието и подвига на Левски. Той предложи да бъде направено ново обществено обсъждане и едва тогава да се проведе конкурс за вида. Общинският съветник от РЗС Анастас Георгиев допълни, че решението за мястото може да се отложи, като се направи и визуализация на паметника. Но това предложение не беше прието. По време на дискусията стана ясно, че Игнат Канев е изявил желание да подпомогне изграждането на паметника, но проф. Христо Белоев поясни, че Канев не е запознат подробно с идеята. На друго мнение бе арх. Венцислав Илиев, според когото в Русе не трябва да има паметник на Левски. Той допълни, че без съмнение Левски е преминал през Русе, но неговото присъствие не е точно определено. Той подкрепи идеята за конкурс и допълни, че има логика предложението да бъде обмислено още малко, за да не се разединява населението.
В крайна сметка съветниците се обединиха около идеята паметникът да е в Парка на възрожденците.