Лапидариумът зад Историческия музей ще даде възможност на пещерния клуб „Приста“ и Арена медиа да разкажат повече на гостите си за прилепите и техния живот. Това ще се случи в петък в Нощта на прилепите с подкрепата на „Зелени Балкани“ и Центъра за изследване и защита на прилепите към Национален природонаучен музей към БАН.
В 16 ч пещерняците ще направят открит урок по връзване на възли и начини за осигуряване при работа с въже. По-късно ще бъдат открити арт работилници за  рисуване върху лице и оцветяване и изрязване на силуети на прилепи. Уредникът от отдел „Природа“ на музея Красимир Киров ще направи презентация за биологията на прилепите, а от 19.30 ч е прожекцията на филма „На гости в мрака“ на Арена Медиа. На финала биологът Краси Киров ще демонстрира как се работи с детектор за ултразвук и ще разкаже повече за прилепския „разговор“.