Членовете на Консултативния съвет за оптимизация в осигурителната система никога и по никакъв повод не е обсъждал намаляване на броя на брутните заплати, получавани при пенсионираните военнослужещи и работещите в МВР и МП.

Това каза вицепремиерът и министър на труда и социалната политика Йордан Христосков, предаде БГНЕС.

Към момента те получават до 20 заплати, в зависимост от прослужените години. Христосков посочи, че членовете на този съвет не са обсъждали конкретни възрасти за отделните длъжности в МО, МВР и МП. Експертите са единодушни, че този въпрос тепърва трябва да бъде поставен на дискусия, в това число и с ръководствата на ведомства и синдикатите в тях, където ги има. За да избегне напрежение и масово напускане с цел пенсиониране консултативния съвет предлага въвеждането на преходен период от 3 до 5 години, в който оставащите на работа в системата ще имат право да се пенсионират при досегашните условия – 27 години стаж, две трети в системата.

Христосков е категоричен, че евентуалното въвеждане на такава възраст трябва да стане поетапно. Неговото мнение е че въвеждане на възраст за пенсиониране в тези ведомства е в полза на работещите.

Иначе той отново посочи европейските препоръки за реформи, в това число да се ограничат възможностите за ранно пенсиониране. Анализът, който имаме в НОИ, показва, че средната възраст за пенсиониране на служителите от специалните ведомства е: 2010г. – 50,6, 2011г - 49,4, 2012г. – 49,7, 2013 - 50, 5 години. Предварителните данни за тази година показват малко повишение на тази възраст. Христосков каза, че повечето от хората са продължили да работят, след като са се пенсионирали. Според НОИ от пенсиониралите се на 50-годишна възраст служители в специалните ведомства през 2010г. в легалната икономика са продължили да работят и да се осигуряват 66%. През 2011 и 2012г. делът на новите пенсионери от МО, МВР, МП, които са взимали едновременно пенсия и заплата е 61%. Статистиката на НОИ показва, че бившите служители на специалните ведомства получават пенсия средно 25,9 години (за 2013г.), като от 2010г. насам тази продължителност непрекъснато се увеличава. Въз основа на тези данни в единия от разработените варианти КСООС предлага въвеждането на възраст за пенсиониране на служители на специалните ведомства. Идеята е тази длъжност да е различна за различните длъжности в МО, МВР и МП съобразно тяхната специфика.