Летището в Щръклево, което от десетилетия пустее и държавата три пъти напразно се опитва да го даде на концесия, най-после ще бъде дадено на Община Русе, която от години иска да го придобие и да го развива. Това става ясно от докладна записка на кмета Пламен Стоилов, който съобщава, че транспортният министър Христина Ангелкова е внесла в Министерския съвет доклад за безвъзмездно прехвърляне в полза на Община Русе на притежаваните от държавата дялове от капитала на „Летище Русе“ ЕООД.     
По закон за такова прехвърляне се изисква и съгласието на Общинския съвет, което се очаква да бъде дадено единодушно.
Намеренията на Общината са летището да стане общинско предприятие, да се модернизира и да привлече пътнически и товарен трафик, като по този начин Русе се превърне в напълно завършен транспортен център с добра жп инфраструктура, удобни сухопътни връзки, мост над Дунав и пристанище. Добавка към този логистичен комплекс са Индустриалният парк и Свободна зона, които са пряко заинтересовани от оптимални решения за доставка на материали и превоз на готова продукция. Разширяването на тези възможности е и предпоставка за привличане на други инвеститори.
Разходите ни за една година са около 90 000 лева. Това включва издръжка, трима души персонал и един човек охрана. Летището има нужда от лек ремонт и може да заработи. Габаритите му са като на аерогарите в Пловдив и Варна и може да приема съвсем нормални самолети, стига изискванията за безопасност да бъдат спазени, каза шефът на „Летище Русе“ Николай Горчев.
На първо време летището ще получи малък лиценз за летателна площадка, за да може да започне да формира някакви приходи, след това ще започне работата по привличането на авиотрафик.