От 1000 до 5000 лв. е глобата за фирми, които не спазят забраната за разкопаването на улици, паркинги и тротоари в Русе през зимата. Заповедта на кмета Пламен Стоилов влиза в сила от началото на ноември и ще важи до края на март следващата година. Забраната цели осигуряване на нормални и безопасни условия на движение на превозните средства и гражданите, както и да се осигури и зимното поддържане на улиците в града. В обсега й не попадат неотложни действия по отстраняване на аварии по подземните мрежи и съоръженията на техническата инфраструктура, както и дейности, които се финансират от общината или Европейския съюз.