Догодина Община Русе планира да завърши строежа на подземния паркинг на Доходното здание и той да започне да се използва като самостоятелен обект.
Вече е сключен договор с проектанта на обекта арх. Георги Коларов от „Булгарконсулт АИ“ ЕООД. Процедурата е договаряне без обявление, а мотивите за това са, че в противен случай биха се нарушили авторските му права. Стойността на препроектирането е 35 280 лева с ДДС.        
Според гл. архитект Живка Бучуковска преработката ще обхване всички комуникации - стълбище, асансьор, противопожарна и вентилационни система, видеонаблюдение и др. В стария проект част от тези комуникации са предвидени с оглед на изпълнението на цялата сграда, а други не са заложени. Този проект обаче е изпълнен само до кота нула, а довършването на останалите 4 надземни етажа засега остава замразено, тъй като няма осигурени средства за това. През миналата година пък след кота нула беше извършена консервация, за да не се руши построеното под влияние на атмосферните условия. Тогава беше изпълнена и автомобилната рампа откъм ул. „Черно море“.
Арх. Бучуковска коментира, че във връзка с благоустройството на „Александровска“ Общината има намерение, след като проектът и проектно-смeтната документация бъдат готови, в бюджета за 2015-а да бъдат заложени необходимите средства за довършване на подземния паркинг на две нива, където има 60 паркоместа. Гл. архитект уточни, че препроектирането също предстои да мине през одобрението на Националния институт за паметници на културата.