Първата световна война, от началото на която тази година се навършва век, стана тема на урок в СОУ с преподаване на немски език „Фридрих Шилер“, който обедини няколко учебни дисциплини. Преподавателят по история Николай Чакъров, който е известен с търсене на различни ракурси и подходи в преподаването, този път обедини занятия по история и по немски език. Чакъров и неговите колежки - преподавателки по немски език Петя Великова и Звезделина Рангелова, помогнаха на учениците да анализират снимки, карикатури, плакати, свързани с първия военен конфликт със световни измерения. Момичетата и момчетата обсъждаха илюстративните материали на немски.