Със 147 намаляват безработните в областта през август, отчитат от регионалната Агенция по заетостта. Към края на летния месец в бюрата по труда в Русе и Бяла са регистрирани 9167 останали без работа жители. Заетост търсят също и 470 пенсионери и 201 учащи.
Равнището на безработица за област Русе е 8,9% при 9,1% през юли. Най-високо е то в община Ветово - 42,3% /1718 безработни/, а най-ниско - в община Русе, където процентът е 4,3%, макар че бройката е 3448.
През август работа са си намерили 381 души в областта, от тях 220 са го направили с помощта на трудовите посредници.