1100 нарушения на трудовото законодателство са констатирани при 281 проверки на Инспекцията по труда през август и септември. В 642 случая не са спазени изискванията за здравословни и безопасни условия на труд, в 438 е нарушен Кодексът на труда, а в 14 - Законът за насърчаване на заетостта. Съставени са 64 акта, като за 22 са издадени наказателни постановления на стойност от 20 000 лв., които са влезли в сила, а другите все още се обжалват в съда. Това съобщи на пресконференция вчера директорът на Инспекцията по труда в Русе Ирена Николева.
В същия период са разследвани 8 трудови злополуки, за щастие няма смъртни случаи. Спрени са 7 машини и съоръжения, тъй като са били опасни за здравето и живота на работещите с тях.