Общината обяви обществена поръчка за чистотата и зимното поддържане на улици, тротоари и други обществени територии в Русе, Образцов чифлик, ДЗС. Прогнозната цена е 5 853 333 лева без ДДС за 2 години. Кандидатите могат да подават оферти до 16 часа на 11 януари 2013 година, а отварянето им е определено за 23 януари от 14 часа.
В момента двата квартала и Селеметя се чистят от фирма „Мели“, но в новото задание такова разделение няма да има. Който поеме Русе, ще поддържа и тези райони. В новата обществена поръчка за първи път е заложено изискване кандидатите да притежават специализирана техника за зимно поддържане на тротоарите. Който спечели изпълнението на дейността, трябва да разполага с минимум 6 ръчни роторни снегорина. Както е известно, всяка зима проблематични са не само тротоарите, но и по-малките улици, където обикновено техника не влиза. За да се реши този проблем, в поръчката е предвидено фирмите да притежават и поне 6 малогабаритни машини с гребла 2 метра. В изискванията надлежно са изброени и другите задължителни специализирани автомобили за разпръскване на луга и други препарати, автометачки, трактори, цистерни за миене на улиците, както и мултифункционални машини. Зам.- кметът по комуналните дейности Свилен Иванов обясни, че идеята е бъдещият изпълнител да има достатъчно и модерна техника, за да чисти града както трябва. Има условие също фирмата да разполага средногодишно с персонал поне 120 души. В условията е записано териториите за зимно почистване да се обхващат в рамките на 2-3 часа. А те не са малко: улиците са 409 240 кв.м, тротоарите - 640 000 кв.м, в т.ч. и тези в Образцов чифлик, ДЗС и Касева чешма.
При избора на изпълнител водеща ще е цената. Изискване към кандидатите е да имат поне 3-годишен опит, минимум един договор с общината с население над 100 хил. души, да притежават сертификати за качество. За поддържане на хигиената и снегопочистване ще могат да кандидатстват и чужди фирми.
По време на второто съвещание за готовността на общината за зимния сезон поддържането на четирикласната пътна мрежа и сервитутите беше определено като нерешен проблем от кмета на Русе Пламен Стоилов. Завладялата ни отведнъж сурова зима пък за поредна година показа, че проблемите не са само по селските пътища. Стоилов публично изрази недоволството си от работата на фирма „Мели“, чиято отговорност е чистенето на ДЗС и Селеметя, а по повод на заледените тротоари се закани да не плати и стотинка на фирмите по почистването за ръчната работа на служителите им. И обеща, че в новите договори ще има солени санкции като в София.