Съгласно Закона за лова и опазване на дивеча първата събота на октомври се открива груповият лов на дива свиня, както и лова на местен дребен дивеч. Тази година датата е 4-ти октомври (събота), съобщиха от МЗХ.

Във връзка с провеждането на предсрочните парламентарни избори на 5-ти октомври 2014 г. (неделя) и с цел недопускане на инциденти по време на ловните излети, същият ден няма да е ловен и за него няма да се утвърждават графици за ловуване. Той ще бъде компенсиран по Коледните празници, когато ще има един допълнителен ден за ловуване на едър дивеч, според ловния закон.

Забранена е употребата на алкохол преди и по време на лов. Ловец с наличие на концентрация на алкохол в кръвта над 0.5 на хиляда, наркотични или упойващи вещества, се наказва с глоба от 200 до 2000 лв. Всички ловци трябва да са екипирани с шапка, жилетка или облекло с ярък сигнален цвят. При липса на светлоотразителни елементи те подлежат на санкция в размер от 100 до 500 лева.

При използване на гладкостенно /гладкоцевно/ оръжие по време на групов лов на дива свиня се забранява използването на сачми с диаметър над 6 мм. Разрешена е употребата само на боеприпаси тип "куршум". Тази мярка се налага с цел ограничаване на инцидентите при провеждането на ловните излети.

Преди началото на ловния излет се провежда задължителен инструктаж от ръководителите на лова, проверява се наличието на заверени ловен билет и членска карта, както и разрешително за носене на ловно оръжие на всеки ловец и се попълва съответното разрешително за лов.

Проверките на служители на Изпълнителна агенция по горите съвместно с представители на Министерство на вътрешните работи продължават. Строго ще се следи за спазването на Закона за лова и опазване на дивеча и Правилника за прилагането му.