Очаква се ново повишение на нивата на реките Искър, Струма, Марица, Тунджа, Бяла, Крумовица, Родопските притоци на Арда, както и повишение на нивото на редица реки по Черноморието, алармират от МОСВ.

От днес в резултат на прогнозираните количества валежи се очаква да започне повишение на нивата на реките в Дунавския басейн. За р. Искър прогнозираните водни количества за 26, 27 и 28.09 ще са над средната многогодишна стойност. От петък се очаква увеличение на водните количества на реките във водосбора над яз. Панчарево и във водосборите на реките Владайска, Банкенска, Лесновска и Малък Искър. Водните нива ще са под прага за предупреждение. р. Осъм – горно течение; р. Янтра – горно течение;

В Източнобеломорския басейн предупреждение е за р. Марица – Рило-Родопските притоци в горното й течение. В Западнобеломорския басейн предупреждението е за р. Струма - Осоговските, Малашевските и Рилските й притоци.

Вечерта в петък и в събота по-съществени повишения на водните нива ще настъпят при най-южните Черноморски реки: р. Средецка; р. Маринка; р. Отманли; р. Ропотамо; р. Факийска; р. Дяволска; р. Караагач; р. Лисово дере; р. Велека; р. Силистар; р. Резовска.

Повишения на нивата се очакват и по долното течение на реките Тунджа, Бяла, Крумовица и Родопските притоци на Арда. В резултат на действието на нарушители на естествения режим на реките, на места са възможни локални, краткотрайни разливи.

По данни и прогнози на НИМХ, през денонощието на 26 септември се очакват значителни валежи. В осем области на страната е обявен код жълто - Габрово, Бургас, Хасково, Стара Загора, Кърджали, Пловдив, Смолян, Пазарджик. Сумарните количества, които се очакват за тези райони са между 20 и 35 л/кв.м. В Бургаска област, след обяд на петък и през нощта срещу събота ще има валежи със сумарни количества до 30 л/кв.м. На 27 септември валежите в областта ще продължат. Следете прогнозите за времето и не поемайте излишен риск, предупреждават от МОСВ.