Проверка на инспектори от офиса на Националната агенция за приходите /НАП/ в Русе и Областната дирекция по безопасност на храните /ОДБХ/ предизвика отново паника в „Плодекс“. Публична тайна е, че на най-голямото тържище в областта такива неща като касови апарати и фактури са много рядко използвани в ранните сутрешни часове, преди началото на стандартния работен ден. Точно по това време, когато е обичайното време за зареждане със стока от търговци в кварталните магазини и пазарчета, са направили акцията си екипите на НАП и ОДБХ.
Още при появата на контролните органи много от бусовете, пълни с кашони с различен зарзават, бързо са прибрали стоката и са напуснали района. Продавачите, които вече са били изложили продукцията на саморъчно сглобени от щайги тараби, пък са я покрили с платнища и одеяла и са я изоставили.
Това е позната суматоха от предишни проверки, след които дейността си през деня продължават само няколко търговски фирми. На две от тях са извършени проверки и не са установени нарушения от инспекторите от НАП. Те са проверили документацията за произхода на стоката, за количествата вътрешно-общностни доставки, за трудовите договори и графика на работното време и за редовното и правилно отчитане на продажбите чрез касовите апарати. Подобна проверка е извършена и на пазара в Бяла, където при сходна ситуация са били проверени 4 фирми, но не са констатирани нарушения. В следващите дни контролът на територията на „Плодекс“ ще продължи, но ще бъдат обхванати и други обекти в Русе и в областта.
Проверките ще продължат до края на годината, като целта е да се засили контролът върху нерегламентирания внос на плодове, зеленчуци, растения, растителни продукти, храни от животински произход и продукти за растителна защита от трети страни. Вниманието на фискалните инспектори ще бъде насочено върху това дали се отчита действителният размер на получените средства при реализацията на стоката и спазването на данъчното и осигурително законодателство. Инспекторите ще следят за издаването на документи за извършените плащания, както и дали работниците имат сключени трудови договори.