Над 45% от пенсионерите в България, които продължават допълнително да се трудят, правят това поради финансови причини, сочат данни от анализ на Евростат за състоянието на населението на пенсионна възраст в ЕС през 2012 г.
Около 15 на сто от работещите български пенсионери се трудят допълнително, за да увеличат бъдещите си пенсионни доходи и едва под 10 на сто правят това заради удовлетворението от работата, отчита Евростат.
Броят на пенсионерите у нас варира около 2,2-2,3 млн. души, а средният годишен размер на изплатена пенсия на един пенсионер у нас за всички видове пенсии достига около 2500 лева годишно, според данни на националната статистика.
Най-значителен дял от пенсионери, които въпреки възрастта си не излизат в почивка, е отчетен в Норвегия и Дания, но над 80 на сто от работещите възрастни там го правят не заради пари, а за удоволствие.
В Дания и Люксембург работещите пенсионери се трудят по 22 часа седмично, а в Норвегия - по 28 часа. Най-много допълнителни часове работят пенсионерите в Румъния и Гърция - по 40 часа седмично. Следват пенсионерите в България - по 38 часа седмично, в Словакия и Италия - по 36 часа, в Литва и Кипър - по 34 часа.
Според анализа на Евростат пенсионерите, които работят допълнително поради финансови причини, обикновено се трудят много повече часове от онези, които работят заради удовлетворението от работата. Освен това европейската статистика дефинира следните характеристики като финансови причини за допълнителен труд на пенсионерите: увеличаване на личните средства, осигуряване по-голям семеен доход, както и придобиване на по-високи пенсионни права. Нефинансовите причини за работа на пенсионерите включват само удовлетворение от работата.
Като цяло в ЕС около 63 на сто от работещите пенсионери правят това поради финансови причини, а 37 на сто - заради удоволствието от работата.