Правителството прие решение за закриване на Института за специална техника (ИСТ) при МВР, предаде репортер на БГНЕС.

Причина за това са промените в Закона за специалните разузнавателни средства, направени с новия Закон за МВР.

С тях дейността на Института по създаване на специфични технически средства и системи, проектиране на удостоверителни знаци, защитени документи, щемпели и печати премина към Държавната агенция "Технически операции".

Звената на ИСТ, които осъществяват експертно-криминалистична дейност, при вече извършената оптимизация на дейността на МВР структурно и функционално са преминали към Научноизследователския институт по криминалистика и криминология при МВР.

На днешното заседание на кабинета беше направена и промяна по отношение на второстепенните разпоредители с бюджет към министъра на вътрешните работи. С оглед материално-техническото обезпечаване на дирекция "Специална куриерска служба" нейният директор е определен за второстепенен разпоредител.

Дирекцията е специализирана структура на МВР за приемане, съхранение, пренасяне и доставяне на кореспонденция и материали, съдържащи класифицирана информация, на органите на държавната власт и местното самоуправление.