Вицепремиерът и министър на труда и социалната политика Йордан Христосков ще повиши административно минималния осигурителен доход (МОД) за 2015 г. в браншовете, за които не беше постигнато споразумение между работодатели и синдикати, съобщиха от МТСП.

Увеличението ще бъде с 4.2%, колкото е средният ръст на МОД в договорените 41 икономически дейности от общо 85, съобщи вицепремиерът. "Дадохме достатъчно време, за да се договорят работодателите и синдикатите, включително за по-нисък процент на нарастване от 4.2 на сто. Има дори споразумения за запазване на МОД и за следващата година", посочи министър Христосков. Той подчерта, че е важно е да се спази принципът за постигане на консенсус между преговарящите страни.

Вицепремиерът Христосков съобщи, че ефектът от договорения МОД в икономическите дейности със споразумения е допълнителни 36.2 млн. лева във фондовете на Държавното общественото осигуряване (ДОО)."При разпростиране на административното увеличение с 4.2% в браншовете без споразумения допълнителните средства за ДОО ще бъдат близо 50 млн. лева", допълни министърът. Той посочи, че 80% от заетите в реалната икономика получават възнаграждения, по-големи от договорения МОД по икономически дейности.

"Няма изоставане при изплащането на социалните помощи", подчерта министър Христосков. Той съобщи, че на практика за август и септември помощите се изплащат по-рано от крайния срок, който е краят на месеца."Известно изоставане, което вече е наваксано, заварихме в изплащането на средствата за медицински изделия и помощни средства", посочи министърът. Той допълни, че на 18 септември са изплатени 2.4 млн. лева за този вид помощ за месец юли. За август са изплатени 413 хил. лева. Останалата сума от 2.1 млн. лева ще се изплати до края на месеца, какъвто е нормативно определеният срок.