Русенската фирма „Бул Фиш“ ООД ще изгради рециркулационна система за интензивно отглеждане на деликатесни видове риби в землището на с. Острица, научи „Утро“. Инвестиционното предложение вече е одобрено от РИОСВ, като решението е, че оценка за въздействието не е необходима.
Производствената дейност ще се осъществява при непрекъснат режим на работа в хале с площ малко над 2000 квадратни метра, като предвижданият капацитет е 100 тона готова за пазара риба годишно.
В халето ще се изградят 18 кръгли басейна с диаметър 7,5 м. Ще се обособят и обслужващи помещения за складиране на гранулирана пакетирана храна за рибите, лаборатория за контрол на хидро-химическите показатели на водата, административна част, хладилни камери и битово помещение за обслужващия персонал.
В интеграция с рибопроизводството ще се изгради аквапонна система, в която оранжерийно ще се отглеждат различни растителни култури - зеленчуци, подправки, билки и др.
Аквапониката представлява комбинирано отглеждане на риба и растителни видове в рециркулационна система. Водата с изхвърляните от рибите богати хранителни съставки служи като среда за безпочвено развитие на оранжерийни зеленчуци, които на свой ред пречистват водата и тя се връща обратно при рибата.
Фирма „Бул Фиш“ е регистрирана през април тази година. Неин управител и мажоритарен собственик е Пламен Цветков. Преди месец общинските съветници в Две могили одобриха искането на дружеството за изработване на необходимите по закон планове на притежаван от него имот в землището на Острица, където ще се намира бъдещата рибна ферма.