Проблем в системата на минималните осигурителни доходи у нас видяха от Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ). Национално представената работодателска организация даде специална пресконференция, на която предупреди за това, че именно минималните осигурителни доходи в страната ни в този си вид намаляват заетостта и автоматично увеличават безработицата сред българите.
По данни на АИКБ 35,5% от работодателите у нас са на мнение, че минималните осигурителни доходи ограничават и намаляват заетостта. Близо 35 на сто смятат, че минималните осигурителни доходи увеличават безработицата в региона, в която работят. Близо 38 на сто са категорични за това, че минималните осигурителни доходи увеличават сивия сектор в страната ни.
Ако не може изобщо да се премахнат сегашните минимални осигурителни доходи и нямаме смелостта да го направим, то поне нека да усъвършенстваме системата, призова председателят на АИКБ Васил Велев.
Работодателската организация вижда няколко стъпки към решение на проблема, а именно отчитане на влиянието на минималните осигурителни доходи върху официалната и неформалната заетост, както и въвеждане на диференцирана ставка върху тях. Друго предложение на АИКБ е и идеята големите фирми да плащат по-високи минимални осигурителни доходи.
От пресконференцията на АИКБ стана ясно още, че неформалната икономика у нас през настоящата 2014 година е намаляла значително в сравнение с наблюдаваната 2003 година. Икономиката ни обаче продължава да е в стагнация - да има нисък растеж, висока безработица и дефлация.