През юли 2014 г. реализираните приходи от нощувки в местата за настаняване в област Русе са 527 хил. лв., или с 16.5% под нивото от предходния месец, показват данните на националната статистика. Понижението идва от по-малкия брой чуждестранни туристи, които са платили с 24% по-малко отколкото през юни.
Броят на потърсилите подслон в Русенско туристи се увеличава слабо спрямо юли предходната година с около 500 души. Въпреки че реализираните нощувки са по-малко отколкото през 2013 г., общият размер на приходите се увеличава с около 5 на сто.
Най-голяма част от приходите прибират хотелите с 4 и 5 звезди, каквито в Русенска област има 3. През юли те са получили 198 хил. лева, от които 80 хил. лева от чуждестранни граждани.
Приходите от нощувки в тризвездните места за настаняване са 150 хил. лв. Реализираните приходи от нощувки на чужденци в този сегмент са 61 хил. лева.
През юли 2014 г. на територията на областта са функционирали 41 места за настаняване с общ капацитет 1510 легла.
Общият брой на реализираните нощувки във всички места за настаняване, регистрирани през юли 2014 г., е 11 346, като от тях 3927 са от чужденци. В сравнение с юни т.г. се наблюдава минимално намаление на реализираните нощувки от чужденци.
Пренощувалите във всички места за настаняване в областта през юли 2014 г. са 7525 и намаляват спрямо предходния месец с близо 900.