Зам. областният управител Айлян Карамехмедова празнува днес рожден ден. Тъкмо на този ден тя преряза лентата на обновената болница в своя град Бяла и първите поздрави получи от кмета Кольо Келерджиев и председателя на Общинския съвет Анелия Тюркеджиева. По-късно Айлян Карамехмедова бе уважена от кмета на Русе Пламен Стоилов и председателя на Общинския съвет Васил Пенчев, а от кмета на Гюргево Николае Барбу получи поздравителен адрес. Дамата беше зарадвана с много цветя и лични подаръци. На себе си и близките си тя пожела преди всичко здраве, защото е убедена, че то е най-голямата ценност.