Комисията за регулиране на съобщенията /КРС/ без малко да глоби с 40 000 лева базираната в Румъния фирма „Нет кънект Интернет“, която има лиценз като оператор на алтернативна фиксирана телефонна мрежа у нас. Фирмата има клон у нас, а според Закона за електронните съобщения следва да предостави възможност на спецслужбите да наблюдават трафика и да прихващат електронни съобщения и данни за повиквания и проведени разговори в реално време. На 29 октомври миналата година от КРС направили проверка в русенския офис и установили, че такава възможност все още не е осигурена. Не са били монтирани необходимите интерфейси, нито е осигурен достъп на МВР за засичане на съобщенията, които попадат в мрежата на фирмата.     
Затова Комисията съставила два акта, всеки със солидната санкция от 20 000 лева.
Законът задължава самите фирми за своя сметка да осигурят тези прихващащи интерфейси, благодарение на които събраната информация се предава на съоръженията на специализираната дирекция „Оперативни технически операции“ към МВР и ДАНС. За да се въведат в експлоатация обаче, е нужно съгласуване с органите на реда. Това отнема време - обикновено между 2 и 6 месеца, а самото изработване на съоръженията отнема три месеца.
На компанията е издадено разрешение за ползване на честота през март 2011 година. Срок за осигуряване на спецустройствата обаче не бил поставен. Още през август 2012 г. от фирмата се обърнали към СД „ОТО“ към МВР с молба да им обяснят какви точно действия трябва да предприемат, от МВР им отговорили чак през октомври, и то бланкетно - че трябва да им се даде техническа документация, и да се посочи лице за контакт. Кореспонденцията обаче се проточила чак до септември тази година. А междувременно минала проверката на КРС.
От фирмата веднага оспорили акта пред съда. И по време на съдебното следствие е разпитан служител на спецслужбата към МВР, който разказва протяжната технология, по която става това „съгласуване“, както и обичайните му срокове. Според този свидетел в България вече имало около 3000 оператора, но не всички са инсталирали такива устройства и са дали достъп на МВР до данните на абонатите си. А и интересът на полицията бил фокусиран главно към големите мобилни оператори.
Така или иначе се установило, че процедурата по „доуточняване“ все още не е приключила. Но пък глобата от КРС вече е факт. Задължението да се поставят такива интерфейси не става с едностранно решение, трябва съгласуване. А в случая е безспорно, че каквото е било необходимо, от компанията са го направили. Така че не може да им се вмени във вина забавянето, което може да се дължи и на административните промени и смени на длъжностни лица в съответните служби, категоричен беше Районният съд и отмени едната глоба на компанията. Телекомът обаче не се размина без санкция. Това, че процесът на осигуряване на достъп до мрежата се е забавил прекомерно, е представлявало риск за националната сигурност. Заради това районните магистрати намалиха глобата от 20 000 на възможно най-ниската - 10 000 лева. Решението обаче не е окончателно и може да се обжалва пред Административния съд.