След като няколко поредни тримесечия работодателите от Русенско прогнозираха увеличение на персонала в следващите месеци, те снижават оптимизма си за периода до края на годината. Това показват данните на най-новото обзорно изследване на „Менпауър България“ за заетостта. Нетният резултат за Русе е -2%, което показва, че повече мениджъри планират съкращаване на персонал отколкото наемане на нов. По-лоша е прогнозата само за Бургас, което е обяснимо с оглед края на туристическия сезон. Отчита се намалението от 58 процентни пункта в намеренията за наемане на работодателите в сектора на Хотелиерство и ресторантьорство, тъй като много от сезонните назначения приключват.
Очакванията за цялата страна остават стабилни с нетна прогноза за заетостта от +3%. Най-оптимистични нагласи имат работодателите в региона на град София, където Нетната прогноза за заетостта е +9%. Работодателите в региона на Пловдив посочват резултати с Нетна прогноза от +5%, а тези във Варна предвиждат нетна прогноза от +2%.
Най-оптимистични планове за наемане на нови служители има в големите компании с нетна прогноза за заетостта от + 13%, докато в средните, малките и микро компаниите, нетните прогнози са съответно 2%, 2% и 1%. Прогнозите за големите компании бележат спад от -6 процентни пункта спрямо предишното тримесечие и ръст от 6 процентни пункта спрямо същия период на миналата година.