Дългоочакваната от земеделските производители новина за възстановяването на акциза за използваните през годината горива е вече факт, научи „Утро“ от шефа на областна дирекция „Земеделие и гори“ Левент Исмаилов. Документи за прогнозно разходваното гориво ще се приемат в общинските земеделски служби от първия работен ден на следващата година до 3 февруари. Срещу тях ще бъдат издавани ваучери, с които те ще купуват нафтата по-евтино.
Нормативът е 7,3 литра за декар, няма лимити и ограничения за стопанствата, заяви Исмаилов. От помощта ще могат да се възползват всички регистрирани земеделски производители, обработващи площи със земеделски култури и отглеждащи животни, от които се получава първична селскостопанска продукция. Освен заявленията си фермерите трябва да представят пред служителите в земеделските служби лична карта и талон за регистрация като земеделски производители. През цялата година те трябва да водят дневник по образец за изразходваното количество гориво. Действително изразходваните количества ще се декларират отново през декември и на тяхна база държавата ще възстанови платения акциз следващия януари 2015 г.
Бюджетът на помощта е 84 млн. лв. и ще бъде разпределен въз основа на получените заявления. Тъй като от нея вече ще се ползват не само зърнопроизводители, а всички фермери, произвеждащи селскостопанска продукция, е трудно да се изчисли колко точно ще получи всеки и доколко ще стигне финансовият ресурс.
„При този норматив 7,3 литра на декар акцизът или за около 4,50 лева, но не очаквам да получим повече от 2-2,50 лева. Обработваемите площи са 36 млн. декара, а цялата сума е 84 млн. Не е ясно как ще могат да се възползват от нея дребните фермери, които нямат своя техника, поръчват обработката на нивите на други и затова не купуват гориво“, обясни председателят на фермерския съюз „Дунавско зърно“ Иван Караиванов. Според него обаче връщането на акциза е голяма крачка напред, от която са доволни всички фермери. Тези дни производителите получили и плащанията си за агроекология.