Между три девиза ще избира Русе, за да създаде своя марка, с която да стане разпознаваем пред страната и света. Дискусия ще определи дали това да е наложеният покрай кандидатстването за европейска столица на културата Градът на свободния дух, свързаният с дискретното подсещане, че Русе е българската врата на Европа с Градът на първите неща или използващия безспорния ни културен капитал Градът на Канети.
Идеята е като германските провинции и ние да имаме табели с рекламен слоган, който да представя специфичния ни облик, обясни зам.-кметът Страхил Карапчански, който вчера представи европейски проект на стойност 74 231 лева, който ще се реализира през следващите 9 месеца. Неговата цел е да се изготвят енергийна и инвестиционна стратегии за развитието на Русе, както и да се създаде маркетингова визия на Русе.
Мерки за намаляване на разходите за отопление в публичния сектор ще са част от енергийната стратегия. В общинските сгради като например детски градини и училища трябва да се внедрят системи за енергиен мениджмънт, обясни зам.-кметът Страхил Карапчански. В Бургас специален хардуер регулирал подаването на точното количество енергия за отопление и по този начин се спестявали средства на данъкоплатците.
Карапчански съобщи, че общинските сгради в Русе са 105 и за тях ще бъдат направени енергийни паспорти. Така ще стане ясно какви мерки са необходими за енергийната им ефективност и ще се изберат приоритетните обекти, където инвестициите са най-неотложни и ще имат бърза възвръщаемост. За тяхното финансиране ще се разчита на новия програмен период, където инвестициите в този сектор са приоритет. Освен това ще се ползват средства от Националния доверителен екофонд. От него се очакват догодина средства за детските градини „Незабравка“, „Чучулига“, „Радост“ и „Слънце“, каза Карапчански.
Освен енергийна стратегия по проекта ще бъде направено и ивестиционна пътна карта, която трябва да посочи силните и слабите страни на икономиката в Русе и да предложи начини за отключване на нейния потенциал. Целта е Общината да започне да мисли и действа активно по отношение на чуждите инвеститори, което означава тя да ги търси и да им предлага възможности за реализация, да има обратна връзка с тях, за да очертае проблемите и да ги отстрани.
В Русе например има потенциал за клъстъри, но ние нямаме първоначална информация и не знаем в кои сектори те могат да се осъществят, коментира Страхил Карапчански. И подчерта, че в тази област в България са усвоени европейски пари, но реални клъстъри не съществуват.
Целта на проекта е да формира политики, които ще ни позволят да обосновем защо кандидатстваме за финансиране на един или друг проект през новия програмен период. За следващите 7 години в общинския план на Русе сме очертали 451 проекта на обща стойност 1,4 млрд. лева. Ако тези пари влязат тук, градът ще развие своя потенциал, обобщи Карапчански.