Ново споразумение за сътрудничество за още 7 години подписаха вчера областният управител Венцислав Калчев и председателят на Окръжен съвет-Гюргево Василе Мустъця. Церемонията се състоя в румънския град.
Документът регламентира изпълнението на програмата за трансгранично сътрудничество България-Румъния 2014- 2020 и насърчава сближаването на двата региона. Те ще си сътрудничат в областта на инфраструктурата, комуникациите, икономическото и социалното развитие, образованието, културата, туризма, околната среда, извънредните ситуации. Споразумението е осъществено със съдействието на Асоциация „Еврорегион Данубиус“.