Със 70 сантиметра се е вдигнало нивото на Марица за последното денонощие, но остава още метър и половина до критичния максимум, сочат данните на експертите.
В събота от Басейнова дирекция обявиха оранжев код заради опасност от преливане на горното и средното течение на реката. В предупреждението бяха включени и притоците на Марица - Чепинска, Тополница, Луда Яна, Очушница, Стара река до Костенец, Крива река, Яденица, Стара река, Въча, Потока, Първенецка, Пясъчник, Чепеларска, Стряма и Черкезица.

„Нивото на Марица се следи постоянно и според нашите експерти засега няма риск от преливане”, заяви преди ден зам.-кметът по обществен ред и сигурност на Пловдив Александър Държиков.

Според него, за да се стигне до изтичане на води в рамките на града, трябва ударно да бъдат изпуснати огромни количества вода от язовирите Тополница и Въча.

От Министерството на околната среда и водите обявиха днес, че вероятни са повишения на речните нива в Източнобеломорския и Западнобеломорския басейни. По данни и прогнози на Националния институт по метерорология и хидрология (НИМХ) при БАН днес ще се увеличава притокът към устията на реките. Очакват се по-съществени повишения на нивата на следните реки:

Източнобеломорски басейн:
- река Марица в горното течение и притоците ѝ Стара река, Крива река, Яденица, Чепинска
- според прогнозите на системата за ранно предупреждение при наводнения, се очаква водните количества в река Марица при Харманали и Свиленград и в река Сазлийка при Гълъбово да се задържат до праговете за предупреждение;

Западнобеломорски басейн
- река Места в горното течение и притоците ѝ Бела Места, Черна Места, Белишка, Вотрачка, Коница, Бистрица;
– горното течение на река Струма и притоците ѝ р. Рилска, Цапаревска река, река Лебница, река Бистрица, река Струмешница.