Числата от 71-и тираж на Тото 2:

6 от 49

I теглене: 47, 19, 39, 44, 45, 7.

II теглене: 2, 49, 18, 14, 15, 36.

---------------------

6 от 42

I теглене: 14, 26, 37, 33, 23, 41.

---------------------

5 от 35

I теглене: 2, 9, 4, 5, 12.

II теглене: 33, 32, 9, 15, 21.

---------------------

Тото Джокер

Печеливши позиции: 4, 7, 9.

Печеливши цифри: 1, 1, 1.